Služby a ceny

Nemusíte spadnout až na dno, abyste
si řekli o pomoc

Nevíte, jaká služba by pro vás byla nejadekvátnější? I s tím se na mě neváhejte obrátit. Všechny služby nabízím formou online osobně (příp. dle vládních a hyg. opatření). Aktuálně nepřijímám nové klienty. Je možné zapsání na pořadník.

ZAMĚŘENÍ

Dospělí od 18 let; úzkosti, stres, panické ataky, deprese, partnerské vztahy, výchova, OCD, poruchy příjmu potravy, fobie, sebevědomí, psychohygiena, psychika vs. somatické chronické onemocnění.

Terapie

Poradenství na základě kognitivně-behaviorálního terapeutického přístupu. Aktuálně jsem třetím rokem terapeut ve výcviku mezinárodního institutu Odyssea akreditovaného MZČR. Setkání mají pravidelnou frekvenci. Zaměřujeme se na komplexnější pochopení problému a stanovení cíle umožňujícího zvýšení duš. pohody a klientových kompetencí ke zvládání obtíží.

Psychologické poradenství

Podpora klientů při rozvoji a uplatnění jejich schopností zaměřených na řešení – např. ve výchově či vztazích. Má více teoretický a informativní rámec nežli terapie.

Krizová intervence

Pro ty z vás, kteří se cítí v akutní krizi – např. cítí se ztracení, po rozchodu, pracovně, osobně nebo neví kudy kam, potřebují si promluvit, přemýšlejí o sebevraždě. Cílem je psychická stabilizace pro tady a teď. Konzultace je zpravidla jednorázová, max. 3 setkání.

Je ok nebýt ok

Mgr. Karolína Peruth

Design by Veronika Kamenská