Nemusíte spadnout až na dno, abyste si řekl(a) o pomoc

Nevíte, jaká služba by pro vás byla nejadekvátnější? I s tím se na mě neváhejte obrátit. Všechny služby nabízím formou online i osobně (příp. dle vládních a hyg. opatření).

Aktuální praxe: více jak 200h terapií i poradenství a více jak 500h krizových intervencí.

Zaměření: dospělí od 18 let; úzkosti, stres, panické ataky, deprese, partnerské vztahy, výchova, OCD, poruchy příjmu potravy, fobie, sebevědomí, psychohygiena, psychika vs. somatické chronické onemocnění.

Terapie

Poskytuji poradenství na základě kognitivně-behaviorálního terapeutického přístupu. Aktuálně jsem třetím rokem terapeut ve výcviku mezinárodního institutu Odyssea akreditovaného MZČR. Setkání mají pravidelnou frekvenci. Zaměřujeme se na komplexnější pochopení problému a stanovení cíle umožňujícího zvýšení duš. pohody a klientových kompetencí ke zvládání obtíží.

50 min. / 800 Kč

Psychologické poradenství

Podpora klientů při rozvoji a uplatnění jejich schopností zaměřených na řešení – např. ve výchově či vztazích. Má více teoretický a informativní rámec nežli terapie.

50 min. / 800 Kč

Krizová intervence

Pro ty z vás, kteří se cítí v akutní krizi – např. cítí se ztracení, po rozchodu, pracovně, osobně nebo neví kudy kam, potřebují si promluvit, přemýšlejí o sebevraždě. Cílem je psychická stabilizace pro tady a teď. Konzultace je zpravidla jednorázová, max. 3 setkání.

50 min. / 800 Kč.

V případě nedodržení domluveného termínu se na setkání vztahují stornopoplatky. Omluva do 72h před termínem je bez stornopoplatku.